Finstilt

1 EasyWay erbjuder delade och privata transfers. Eftersom delad transfer är beroende av de olika flighternas ankomsttider kan vi inte lämna en exakt tid för avresa från flygplatsen. Delade transfers tillhandahålls till linjeflyg som anländer inom 60 minuter från varandra. Detta betyder att du kan få dela din transfer med gäster som landar inom 60 minuter från din flight. Vi gör vårt bästa för att parera flygförseningar. Om ditt flyg blir försenat och väntetiden för övriga gäster blir för lång kan vi tvingas lämna flygplatsen utan dig. Vi kommer i sådana fall ordna annan transport för dig men det kan medföra längre väntetid för dig på flygplatsen. I en sådan här situation håller vi dig ständigt informerad. Alla bokningar registreras som delad transfer om ni inte specifikt önskar en privat transfer. Privat transfer kan endast bokas genom direkt kontakt med EasyWay.
2 Om du missar din flight måste du genast kontakta din chaufförs kontaktnummer eller EasyWay på tel nr: +33 6 7146 7353. Vi gör vårt bästa för att ordna en transfer som passar med din nya flight men det kan betyda att du tvingas vänta medan våra chaufförer slutför andra bokningar först. I vissa fall kan din ändring medföra ökade kostnader. Vi meddelar dig i förväg om eventuella kostnadsökningar.
3 Om din flight är inställd eller försenad måste du meddela din chaufförs eller EasyWay på tel nr: +33 6 7146 7353. Vi gör vårt bästa för att planera om din transfer men du kan tvingas vänta medan våra chaufförer slutför andra bokningar. Gör inga egna omplaneringar utan att först ha pratat med oss eftersom EasyWay inte kan hållas ansvarig för kostnader som du har ådragit dig. I sådana fall är du inte berättigad till återbetalning för den transfer du bokat hos oss.
4 Du är ansvarig för informationen du lämnar till oss i samband med din bokning. Vänligen kontrollera noggrant att din bokning, flightnr, tider, etc är korrekta. Uppgifterna du lämnar till oss ligger som grund för vår planering. Vänligen kontakta EasyWay via email eller telefon om du måste göra ändringar av din bokning
5 Om du vill ändra adressen för din upphämtning/avlämning på destinationsorten måste du göra det senast 48 timmar innan din avresedag.
6 EasyWay förbehåller sig rätten att ändra upphämtningstiden på destinationsorten och kommer i sådana fall meddela den person som bokade transfern via telefon eller SMS.
7 För att erbjuda så god service och flexibilitet som möjigt sammarbetar EasyWay med andra transferbolag. Därför kan din transfer genomföras av andra bolag än EasyWay. I dessa fall kommer EasyWay att meddela dig innan upphämtning.
8 EasyWay lastar alltid bagage med omsorg och försiktighet men vi tar inte på oss något ansvar för försvunna eller förstörda saker under transporten. Vi rekommenderar dig att kontrollera dina villkor i din reseförsäkring.
9 Alla passagerare har rätt att ta med sig två bagage inkluderat skid/snowboard fodral. Vill du ha med dig fler väskor måste du meddela det när du gör din bokning. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en extra avgift om 10€ per extra bagage.
10 Om du som passagerare har med dig extra bagage utan att ha meddelat det tidigare förbehåller sig EasyWay rätten att antingen ta ut 10€per bagage eller välja att inte transportera bagaget.
11 EasyWay kan inte hållas ansvariga för missade flyg eller anslutningar som orsakas av vägolyckor, väderlek eller andra oförutsägbara omständigheter. Vi rekommenderar dig att kontrollera din reseförsäkring.
12 Säkerhetsbälte måste användas av samtliga passagerare.
13 I händelse av en olycka regleras EasyWays ansvar av våra försäkringar.
14 Våra förare har rätt att vägra transfer åt en person som är påverkad av alkohol/droger och/eller vars uppträdande kan vara ett hot emot föraren, fordonet eller övriga passagerare.
15 Om du har en konfirmerad bokning hos EasyWay och du av någon anledning inte utnyttjar transfern utan att ha givit oss minst 3 dagars förvarning, förbehåller EasyWay sig rätten att utkräva full betalning.