P
ersonuppgiftspolicy

Denna Personuppgiftspolicy är fastställd av EasyWay Travel Support AB (betecknat som “EW”, "vi", "oss" eller "vår" i denna personuppgiftspolicy) och gäller för alla våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. 

1. Om EasyWay Travel Support

EW förmedlar hjälper researrangörer med deras logistik och i huvudsak deras transportlogistik. Vi samarbetar idag med flera av de ledande arrangörerna. I samband med det här driver vi även till viss del en direktförsäljning av flygplatstransfers samt dagsutflykter. 


Som en del av verksamheten samlar och hanterar EW personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna personuppgiftspolicy. EW är ansvariga i samband med hantering av personuppgifter för dessa ändamål.

 

Om du har frågor angående vår personuppgiftspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, kontakta oss på följande adress:

 

EasyWay Travel Support

Box 800

211 65 Malmö

 e-mail: info@easyway.com 


2. Datasäkerhet är viktigt för oss

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.  Denna personuppgiftspolicy förklarar hur dina personliga uppgifter samlas in och hanteras när du är kund, leverantör eller samarbetspartner hos/till EW och hur du kan ta del av dina egna personuppgifter.

3. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, bland annat genom ett ID-nummer eller genom en eller flera faktorer som är specifika för en speciell persons identitet. 

4. Vilken typ av personuppgifter hanterar vi och varför?

Informationen vi samlar in om dig kommer att användas för olika ändamål i samband med kundrelationen och driften av EasyWay Travel Support AB. Den insamlade informationen kan variera beroende på om du är kund, leverantör eller samarbetspartner, men generellt kommer det att handla om information om kundhantering, leverantörshantering och information angående EW:s rättigheter och skyldigheter.

 

Om du inte lämnar dina personuppgifter kan det innebära att EW inte kan uppfylla sina skyldigheter avseende dina kund- eller leverantörsförhållanden.

 

EW samlar in och behandlar i allmänhet endast allmänna personuppgifter. Det kan dock i vissa fall, i samband med att du bokar en transfer eller utflykt, vara nödvändigt för oss att i begränsad omfattning behandla känsliga personuppgifter t.ex. information om speciella kostönskemål eller liknande


EW hämtar oftast in följande information 

4.1 Information om våra kunder

Information som du lämnar till oss när du bokar något t.ex. online via vår hemsida eller genom att kontakta vår kundservice, inklusive kontaktuppgifter (förnamn, mellannamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och ev. befattning/titel), personnummer, passnummer, bankuppgifter, kreditkortsinformation, önskemål du meddelar oss angående transfern/utflykten t.ex. information om specialkost och särskild assistans som du behöver vid ett eventuellt handikapp eller en sjukdom etc. 

4.2 Uppgifter om våra leverantörer och samarbetspartners

Information som du lämnar till oss i samband med ett leverans- eller samarbetsavtal, inklusive kontaktuppgifter,  förnamn, mellannamn, efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress), information du lämnar angående önskemål i samband med marknadsföring och kommunikation samt information som du lämnar till oss när du kontaktar oss angående ett problem eller när du kontaktar oss som en del av vårt samarbete. 

5. Vad använder vi dina personuppgifter till?

EW behandlar dina personuppgifter för att uppfylla de ändamål som anges nedan. Observera att inte alla angivna ändamål, typ av information, mottagare av information eller typ av informationsbehandling gäller för dig i alla situationer.

 

EW använder endast dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för ditt kund-, leverantör- eller samarbetsförhållande (med hänsyn till eventuella intressen i varje enskilt fall) eller enligt gällande lag. 

5.1 Kundhantering

EW behandlar dina personuppgifter i samband med att vi upprättar och löpande hanterar ditt kundförhållande med oss som en del av vårt företags verksamhet, inklusive bokningar av transfers, utflykter, upprätthållande av kundregister, fakturering, marknadsföring, statistik m.m. 

5.2 Administration av leverantör- och samarbetsförhållanden

Om du är en leverantör, samarbetspartner eller kontaktperson hos en leverantör och /eller samarbetspartner som EW arbetar med, kommer vi att använda dina personuppgifter när vi är i kontakt med leverantören och/eller samarbetspartnern. 

5.3 Överensstämmelse med gällande lagar och förordningar

EW kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med de lagar och regler som EW står under i samband med driften av verksamheten eller för att uppfylla olika rapporteringsförpliktelser enligt gällande lagar och regler. 

5.4 Uppgifter som samlas in när du prenumerar på vårt nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på något av EW:s nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet. Du kan när som via vår hemsida eller direkt i nyhetsbrevet välja att avstå från fler nyhetsbrev.   

5.5 Uppgifter vid användning av våra digitala tjänster

När du använder någon av våra webbplatser, eller någon annan digital tjänst från oss kan vi samla in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka reseprodukter du är intresserad av.  

6.0 Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

EW behandlar alltid informationen om dig på något av följande sätt: (1) Ditt samtycke*, (2) ingående eller verkställande av ditt kontrakt med EW, (3) med hänsyn till EW:s legitima intressen, det vill säga de syften som beskrivs ovan, (4) verkställande av de rättsliga förpliktelser som STG står under, (5) skyddande av dina eller annan fysisk persons centrala intressen, (6) behandlingen är nödvändig för att ett rättsligt anspråk kan fastslås, verkställas eller försvaras och (7) behandlingen är nödvändig för att följa EW:s eller dina arbets-, hälso- eller sociala förpliktelser som gäller enligt nationell lagstiftning eller EU-lagstiftning. Dessutom kan det finnas situationer där vi använder dina personuppgifter för en tredje parters legitima intressen med hänsyn till ovan angivna ändamål, såvida ej dina intressen väger tyngre.

 

*Personuppgifter med ditt samtycke och hur du kan påverka dessa
Personuppgifter som används för att skicka nyhetsbrev, för personifiering och för marknadsföring hanteras med stöd av ditt samtycke. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. 
 

7. Delning av personuppgifter

EW vidarebefordrar endast uppgifter som är nödvändiga för verksamheten, inklusive information som är nödvändig för din transfer/utflykt samt övriga produkter du köpt samtidigt. 

EW skickar oftast personuppgifterna till följande mottagare vid beställning av resa och relaterade produkter: 

7.1 Bussföretag

EW skickar personuppgifter till bussföretag om du åker på en bussresa som en del av din resa (t.ex. under dagsutflykter till kända turistattraktioner m.m.). För att boka din bussresa måste vi vanligtvis uppge ditt förnamn, mellannamn, efternamn, upphämtningsplats, datum och tid för bussresan, destination samt särskilda önskemål för bussresan såsom bokning av specialmenyer under bussresan och eventuellt behov av särskild assistans under bussresan i samband med handikapp eller sjukdom. 

7.2 Transfer och utflykter

Om du som en del av din resa ska delta i utflykter eller behöver transfer kan EW lämna ut dina personuppgifter till leverantör eller samarbetspartner som hanterar detta. Leverantören eller samarbetspartnern ansvarar för att ordna utflykten eller transfern när du beställer önskade tjänster med lokala leverantörer på destinationen. För att boka dina utflykter, transfers m. m. måste vi vanligtvis uppge ditt förnamn, mellannamn, efternamn, datum och tidpunkt för ankomst och/eller avresa, typ av fordon och särskilda önskemål vid utflykten och transfern såsom bokning av specialmenyer och eventuellt behov av särskild assistans i samband med handikapp eller sjukdom. 

7.3 Biluthyrningsfirmor

STG hanterar normalt inte biluthyrning i våra egna bokningssystem utan du bokar
själv din hyrbil direkt i biluthyrarnas bokningsportaler/hemsidor, vilka vi hänvisar till. 

I de fall där STG skulle behöva skicka personuppgifter till biluthyrningsfirmor måste vi vanligtvis uppge ditt förnamn, mellannamn, efternamn, upphämtningsställe, hyresperiod, fordonskategori, bonuskortnummer samt särskilda önskemål vid hyran av fordonet såsom särskilda åtgärder vid handikapp eller sjukdom, användning av barnstolar etc. 

7.4 Försäkringsbolag

Som en del av din resebokning hos oss har du möjligheten att köpa till olika försäkringar som t.ex. en bagage- eller reseförsäkring. Om du vill köpa en sådan försäkring kommer vi att lämna dina personuppgifter till försäkringsbolaget så att de kan registrera försäkringen. För att köpa en försäkring måste vi vanligtvis uppge förnamn, mellannamn, efternamn, e-postadress, destination, datum för avresa och hemresa samt typ av resa till försäkringsbolaget. 

7.5 Utrustningsuthyrningsföretag 

Som en del av din resebokning hos oss har du möjlighet att hyra utrustning som du behöver på din resa, t.ex. skidutrustning, dykutrustning eller liknande.  Om du vill hyra sådan utrustning kommer vi att lämna dina personuppgifter till företaget på ditt resmål, varifrån du kommer att hyra utrustningen. För att boka din utrustning måste vi vanligtvis uppge förnamn, mellannamn, efternamn, typ av utrustning, upphämtningsplats, hyresperiod samt information om längd, vikt, kläd- och skostorlek till uthyrningsföretaget.

 

Dessutom kan EW vidarebefordra och/eller skicka dina personuppgifter till andra leverantörer och/eller tjänsteleverantörer i samband med allmänna driften av verksamheten, t.ex. i samband med extern administration av våra IT-system, analysuppgifter, marknadsföringsuppgifter, inkasso, kreditbedömning, revision, rättshjälp m.m.

 

För mer information om våra leverantörers och samarbetspartners användning och skydd av dina personuppgifter, se deras personuppgiftspolicy och villkor.

EW strävar efter att i största möjliga mån begränsa vidarebefordrandet av personuppgifter som kan hänföras till dig personligen.

 EW vidarebefordrar inte dina personuppgifter om det inte krävs för utförandet av   verksamheten eller tillgodoseende av dina behov. 

8. Dataintegritet och datasäkerhet

Personuppgifterna sparas inte längre än nödvändigt för de ändamål de är insamlade, såvida vi inte är skyldiga att lagra uppgifterna för att uppfylla nationella lagar, såsom lagstadgade lagringsperioder i samband med bokföring m.m.

 

Det är EW:s policy att skydda personuppgifter genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. När dina personuppgifter inte längre behövs, kommer vi att se till att de raderas på ett säkert sätt. 

9. Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att utöva dina rättigheter enligt gällande lagstiftning om dataskydd. Du kan till exempel begära att få tillgång till personuppgifterna som EW har sparat om dig och ifrågasätta behandlingen av uppgifterna, inklusive göra invändningar mot automatiska beslut och profileringar samt mot användningen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Dessutom kan du begära rättelse eller annullering av eventuella felaktiga uppgifter om dig, dra tillbaka ditt samtycke av behandling av dina personuppgifter samt tillämpa din rätt angående dataöverföring.

 

Om du vill tillämpa en eller flera av dina rättigheter, vänligen kontakta oss per e-post:

info@easyway.se

 Din begäran kommer att behandlas i enlighet med gällande dataskyddsförordning. 

10. Uppdateringar

EW utvärderar och uppdaterar regelbundet denna personuppgiftspolicy. Du bör därför regelbundet kontrollera denna personuppgiftspolicy för eventuella förändringar som kan påverka vår hantering av dina personuppgifter.